"Св. Св. Кирил и Методий"

Делото на Кирил и Методий

Делото на Кирил и Методий

 

ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ  Е  БЕЗСПОРЕН БЪЛГАРСКИ ПРИНОС В ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА 
***

        В световната история има лица и събития, които по своята значимост надхвърлят рамките на една епоха и на един народ, има дела, които по най-ярък начин бележат пътя на човешкия род, на развитието на човешката цивилизация. В хилядолетната история на България едни от най-светлите личности, превърнали със своето дело българите в нация, са светите братя Кирил и Методий, които славим от XI век до днес. Честването им е неотменима духовна необходимост и повод за  гордост, че онова, що сме дали на света, завинаги ни поставя в кръга на културните създатели.

***

        Преломен момент в историята на славянските народи е създаването през 863 г. на уникална славянска азбука - глаголицата. Тя е творение на светите братя Кирил и Методий, които работят в усамотение в манастира „Полихрон“ в Мала Азия. Новата азбука отговаря на лексикалните особености на българския език. Глаголицата изтънчено преплита в себе си християнската символика с източната естетика и дълбоките познания на двамата братя за старобългарския език. Създаването на нова азбука за определен език по принцип включва усилията на много поколения.  Константин-Кирил създава своята от първия път. Като конкретен резултат от нейното създаване, старобългарският се превръща в третия класически език на Средновековието след латинския и гръцкия.

***        

        За великото значение на новосъздадената славянска азбука свидетелства специалното решение на Преславския събор от 893 г., на който бива обявен официалният статут на старобългарския език в църквата, държавната канцелария и обществото. Такова нещо за един национален език не е познат никъде другаде в Европа. Докато другите европейски народи не са и могли да помислят за собствени езици в богослужението, България за няколко десетилетия успява да създаде самостоятелна църква с народен език и духовенство. Тя е първата в историята на християнството национална църква, призната още на Вселенския събор през 870 г. Това е заслуга, с която българският народ заслужава да се гордее за вечни времена. Делото на светите братя претърпя провал в Моравия и Панония, но се съхрани и обогати тъкмо в България. Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий намират подслон в България. Приети са с голямо внимание от българския владетел княз Борис I, който им създава условия, за да продължат делото на своите учители. Само в епохата на Златния век старобългарските книжовници  създават произведения, които се превръщат в класика за славяноезичната литература. Българските произведения от десети век предлагат висок художествен стил и разнообразие от жанрове. България става всепризнат център на европейската славяноезична култура.  Днес обединена Европа знае, че една трета от културно-историческото богатство на континента принадлежи на славянската култура. 

***

        Трябва да се отбележи, че дейността на първоучителите светите Кирил и Методий е не само просветителска. Тя несъмнено защитава основните принципи на хуманизма, актуални не само за онази епоха. Делото на солунските братя, което обхваща огромни територии и страни, е един от малкото неповторени примери в историята на Европа. Обявяването им за светци и покровители на Европа от папа Лъв XIII свидетелства, че се е сбъднало възванието на Паисий: „И въздай всекиму според неговите дела!“ . Делото на Кирил и Методий чрез знанието и науката в крайна сметка променя духовната история на цялото славянство, на цяла Европа и на света.

 ***

        И несъмнено е, че неговите истински осъществители сме ние, българите. Важно е, че когато говорим и си пожелаваме  възход в нашето образование, то да се въплъщава в реални дела.  Водени от примера на Кирил и Методий, нашето училище се стреми да бъде активен участник в образователния процес и да достигне респектиращи позиции в рамките на европейското образование.

***

 

Търсене