"Св. Св. Кирил и Методий"

история на училището

история на училището

        Първото училище в село Ветрен е било открито през 1882 г. в сградата на църквата.

***

    Помещавало се е в 4 учебни стаи и една много малка учителска стая. Обучението било целодневно, обедната почивка била кратка. Имало главен учител, който е учил децата от първо отделение. Той се казвал Георги Добрев Ганев. Децата от второ отделение се обучавали от негов братовчед. За трето отделение пристигнала учителка от Стара Загора. За четвърто отделение нямало учител, а тримата се редували да учат децата в отделна стая.

     Прислужник също нямало. По-големите ученици се редували да чистят класните стаи и учителската стая. През зимния сезон те цепели дърва и палили печките. Малките ученици също помагали като носели дървата.

    През 1920 г. в село Ветрен се открива прогимназия - изцяло с желанието на жителите. Голяма благодарност трябва да се отдаде на председателя на училищното настоятелство по онова време - Пею Койчев и членовете: Енчо Владев, Васил Грозев, Ганчо Славов и Иван Аврамов, които с книга в ръка са събирали волни помощи за ремонтиране на старото училище.

  

***

    Сградата, в която се помещава днешното училище, е построена през 1923 г.

    Днес в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" се обучават около 160 ученика, разпределени в ПДГ, начален и прогимназиален курс. В училището има и ученици, които са на интегрирано обучение и работят с г-жа Делка Алексиева.

 

Търсене