"Св. Св. Кирил и Методий"

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Основната цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

снимки

Търсене