"Св. св. Кирил и Методий"

проекти

"Нов шанс за успех" BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“

"Нов шанс за успех" BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“
Целеви групи са: лицата без завършени етапи и степени на образование, безработни и неграмотни...
>>

"Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.

"Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.
  Предвижда се подкрепа за всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното...
>>

календар

пролетни празници

  изложба...
>>

3.ІІІ. - освобождението на България

"Пет века посърнала, о, Българийо, боса и...
>>

1. III. - Баба Марта

Баба Марта бързала, мартенички...
>>

19 .ІІ. - Обесването на Васил Левски

    Много са имената,...
>>

коледни празници

        &n
>>

1. ХІ. - ден на народните будители

Ден на народните будители  
>>

Търсене